FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Deweloper, Futuro 48 Sp. z o.o. spółka komandytowa, jest właścicielem działki. Każdy właściciel lokalu będzie posiadał proporcjonalny w niej udział. Nie ma opłaty za wieczyste użytkowanie.

Zgodnie z Uchwałą nr XLVI/1188/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 listopada 2021 r. podatek od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 25,74 zł za 1 m² lokalu rocznie.

Nie są to lokale mieszkalne w rozumieniu ustawy o VAT. Są to apartamenty inwestycyjne (hotelowe) dla których stosuje się VAT w wysokości 23%. Jeśli osoba prowadzi działalność opodatkowaną VAT to ma prawo do odliczenia kwoty VAT od ceny zakupu.

Tak, wraz z proporcjonalną częścią nieruchomości wspólnej.

Tak, jeśli kupujący prowadzi działalność opodatkowaną VAT, to może ubiegać się o zwrot podatku VAT.

Wspólnota mieszkaniowa. Do czasu zakończenia sprzedaży Zarządcą będzie Ultranet Sp. z o.o. Później tak jak zdecydują właściciele lokali.

Nie, ale wtedy nie będzie można odliczyć VAT od kwoty zakupu.

Czynszu nie ma, ale Wspólnota mieszkaniowa określi opłatę za utrzymanie części wspólnych w tym w szczególności: nieruchomości gruntowej, parkingu podziemnego, klatek schodowych oraz odpisu remontowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące cię pytanie?